Zápis do mateřské školy
16. 5. 2019

Zápis dětí do MATEŘSKÉ ŠKOLY 


 Městské nemocnice Městec Králové a.s.


 se uskuteční dne 16. 5. 2019 od 9:00 do 16:00 hodin

Co s sebou k zápisu?


1. PŘIHLÁŠKU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

(stáhnout ji je možné na tomto odkazu: https://nemmk.cz/materska-skola/)


2. RODNÝ LIST DÍTĚTE3. OBČANSKÝ PRŮKAZ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE                                    4. POTVRZENÍ OD DĚTSKÉHO LÉKAŘE, (kde bude uvedeno, že je dítě řádně očkováno, zda lékař dítěti doporučuje přijetí do mateřské školy)