Schůzka rodičů

Dne 7. 5. 2019 od 16 hodin 

se uskutečnila 

SCHŮZKA RODIČŮ