Setkání rodičů v rámci "šablon zjednodušeného vykazování"

Dne 21. 5. 2018 od 16 hodin se uskuteční setkání 

s Mgr. Evou Mrázkovou 

(učitelkou 1. a 2. třídy 

Základní školy Městec Králové)

Přednáška bude zaměřena na přípravu předškolních dětí na povinnou školní docházku, plynulý přechod do ZŠ a přípravu dětí na výuku na základní škole!

Hrazeno z fondů EU (občerstvení zajištěno).