Divadelní představení                      PŘÍHODY VODNÍKA ČESÍLKA
listopad

Dne 6. 11. 2018

Sraz v MŠ:   do 8:00 hod.

Děti, které chodí po obědě si vyzvedněte 

ve 13:30 hod. (oběd bude déle).
Vybíráme 80,-Kč