Výlet do Jičína
v květnu

Dne 23. 5. 2018

výlet za Rumcajsem, Mankou a Cipískem do Jičína a lesa Řáholce