Vystoupení pro maminky
květen

Dne 28. 5. 2019


zveme co nejsrdečněji, nejenom maminky, na vystoupení dětí, 
které se uskuteční v mateřské škole od 16 hodin.