MAŠKARNÍ                                                               KARNEVAL                                                         MASOPUST
23. 2. 2018

V pátek 23. 2. 2018 si děti mohou přinést masku.

Budeme si povídat o masopustu, soutěžit, tančit...prostě si užívat veselí a legraci.