Jídelna- informace

Dovoz jídel pro MŠ je realizován z varny nemocnice.

Číslo účtu: 217946008/0600 
Moneta Money Bank

Rodiče odhlašují obědy den předem do 12:30 hod., kdy je MŠ v provozu.

V případě nemoci je možné oběd vyzvednout v MŠ osobně také do 12:30 hod. do vlastních jídlonosičů.