Zápis do ZŠ Městec Králové
pondělí 1. a 15. dubna 2019 od 14.00 do 16:00 hodin

Školní rok 2017- 2018 přinesl spoustu novinek, které se týkají školství.

Průběžně budeme podávat informace.

Patří do nich povinné předškolní vzdělávání poslední rok před vstupem do základní školy. 

Změnily se také termíny zápisů dětí do základních škol, které vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona). 

"Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době 

od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.Desatero pro rodiče předškolního věku (viz. níže- klikněte na odkaz)