Listopad 2017
akce

Vystoupení dětí při rozsvícení vánočního stromu Města Městec Králové 

dne 26. 11. 2017


 http://nemmk.cz/materska-skola/ms-fotogalerie/nggallery/20172018/Rozsv%C3%ADcen%C3%AD-vano%C4%8Dn%C3%ADho-stromu-26.-11.-2017

Setkání rodičů 

dne 28. 11. 2017 v 16 hodin

http://nemmk.cz/wp-content/uploads/2013/04/info-dotace-EVROPSK%C3%81-UNIE.pdf

http://nemmk.cz/wp-content/uploads/2013/04/plak%C3%A1t-dotace-EVROPSK%C3%81-UNIE.pdf

- další setkání s PaedDr. Marií Meinhardtovou s tématikou logopedické prevence v rámci 

 VÝZVY Č. 02_16_022 

PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.

ŠABLONY MŠ U JEŽKA S REGISTRAČNÍM ČÍSLEM CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/00070 68