Městská nemocnice Městec Králové a.s.
Mateřská škola

Říkáme si  "U Ježka" 

Tato MŠ vznikla transformací nevyužívaného objektu bývalé kotelny v areálu nemocnice. 

Na přebudování objektu byla čerpána dotace, kterou poskytla Regionální rada regionu operačního programu soudružnosti Střední Čechy, který čerpá finanční prostředky z fondů Evropské unie.

Přednostně jsou sem přijímány děti zaměstnanců nemocnice.

Vzhledem k tomu, že náš zřizovatel, Městská nemocnice Městec Králové a.s., velice často při výkonu svého poslání, což je léčit a uzdravovat, používá jehličky a ježek má také na svém těle jehličky, říkáme si "U Ježka". Tolik k vysvětlení, pro zvídavé, skrytého významu názvu MŠ :-) 


Školní rok 2017- 2018 oficiálně začíná 

(stejně jako na základních školách)

 v pondělí 4. září 2017Odkaz na webové stránky Městské nemocnice Městec Králové a.s., kam jsou vkládány fotografie a kde jsou oficiální dokumenty. 

Popis provozu:

    časové rozvržení dne

  • 6:00 - 8:00 scházení dětí- volné hry, spontánní pohybové aktivity 
  • 8:00 - 8:30 tělovýchovná chvilka
  • 8:30 - 9:00 osobní hygiena, svačina
  • 9:00 - 9:30 spontanní a řízené aktivity, skupinové a individuální činnosti
  • 9:30 - 11:30 pobyt venku
  • 11:30 - 12:10 osobní hygiena, oběd
  • 12:10 - 14:10 odpočinek, četba pohádek, relaxace, klidové činnosti
  • 14:10 - 14:30 osobní hygiena, svačina
  • 14:30 - 16:00 odpolední zájmové činnosti, volné hry

Typ: s celodenním provozem

Úhrada za pobyt dětí v MŠ

platba po vystavení faktury za předešlý měsíc

Školkovné

(na konci kalendářního roku vydáváme potvrzení 

s možností uplatnit odpočet z daní)

1000 Kč

Stravné (celodenní strava) 40 Kč                               pro děti s odloženou školní docházkou 42 Kč